Khu ruby

Tự hào là khu căn hộ duy nhất tại TP. Hồ Chí Minh đạt tiêu chuẩn CONQUAS cho đến thời điểm hiện tại, Ruby là mảnh ghép đầu tiên khẳng đị...